Mijn poging door te dringen tot het DNA van hout. Dat laat zich niet zo gauw blootleggen. Het blijft een ondoorgrondelijk mysterie.