boot

Uit: Aandacht (ont)snapt, een essay van Loes van Huisseling over het project ‘boot’.

‘Selecteren en opnieuw framen. Juist hierdoor kan de fotograaf iets laten zien wat aan de aandacht is ontsnapt, wat er anders nooit zou zijn geweest.’

zie ook boot I, boot II en blauw III